Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

13

Februari

38%

-

12

Mars

42%

12°

-

13

April

45%

16°

-

14

Maj

53%

20°

-

12

Juni

57%

24°

-

11

Juli

67%

28°

-

7

Augusti

67%

28°

-

8

September

60%

24°

-

10

Oktober

50%

18°

-

12

November

36%

12°

-

14

December

33%

-

13