Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

14

Februari

39%

10°

-

12

Mars

42%

13°

-

13

April

46%

16°

-

14

Maj

53%

20°

-

12

Juni

57%

25°

-

10

Juli

67%

28°

-

6

Augusti

66%

28°

-

8

September

59%

24°

-

9

Oktober

51%

19°

-

12

November

37%

13°

-

15

December

35%

-

13