Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

12°

13°

11

Februari

44%

12°

13°

11

Mars

46%

14°

13°

11

April

51%

18°

14°

10

Maj

58%

23°

18°

8

Juni

63%

27°

22°

7

Juli

72%

29°

25°

5

Augusti

71%

29°

26°

6

September

64%

26°

24°

7

Oktober

56%

21°

20°

9

November

46%

17°

17°

11

December

41%

13°

14°

12