Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

38%

-

12

Mars

41%

11°

-

12

April

46%

15°

-

11

Maj

51%

20°

-

9

Juni

56%

24°

-

9

Juli

64%

27°

-

6

Augusti

65%

27°

-

7

September

60%

23°

-

8

Oktober

51%

18°

-

10

November

44%

13°

-

12

December

39%

-

13