Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

11

Februari

44%

-

11

Mars

42%

-

13

April

41%

10°

-

14

Maj

42%

14°

-

16

Juni

45%

18°

-

15

Juli

55%

21°

-

11

Augusti

54%

21°

-

12

September

46%

17°

-

11

Oktober

43%

12°

-

11

November

42%

-

12

December

47%

-

10