Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

9

Februari

44%

-

9

Mars

44%

12°

-

11

April

44%

16°

-

12

Maj

46%

20°

-

14

Juni

49%

23°

-

13

Juli

58%

26°

-

8

Augusti

56%

26°

-

10

September

48%

22°

-

9

Oktober

45%

17°

-

10

November

42%

11°

-

10

December

46%

-

8