Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

9

Februari

40%

-

10

Mars

42%

12°

-

12

April

42%

16°

-

14

Maj

41%

20°

-

17

Juni

45%

24°

-

15

Juli

54%

27°

-

11

Augusti

52%

26°

-

13

September

45%

23°

-

11

Oktober

41%

17°

-

11

November

35%

10°

-

12

December

39%

-

9