Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

11

Februari

47%

-

11

Mars

44%

-

12

April

43%

10°

-

14

Maj

45%

14°

-

14

Juni

48%

18°

-

13

Juli

58%

22°

-

9

Augusti

57%

21°

-

11

September

49%

18°

-

10

Oktober

47%

13°

-

11

November

46%

-

11

December

50%

-

10