Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

10

Februari

39%

-

10

Mars

41%

12°

-

12

April

42%

16°

-

14

Maj

40%

20°

-

17

Juni

45%

24°

-

15

Juli

53%

27°

-

12

Augusti

51%

26°

-

13

September

45%

22°

-

11

Oktober

40%

17°

-

11

November

35%

10°

-

12

December

38%

-

10