Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

9

Februari

42%

-

9

Mars

42%

12°

-

11

April

43%

16°

-

13

Maj

44%

20°

-

15

Juni

47%

24°

-

14

Juli

56%

27°

-

9

Augusti

54%

26°

-

11

September

46%

23°

-

10

Oktober

43%

17°

-

10

November

39%

11°

-

11

December

43%

-

8