Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

12

Februari

40%

-

12

Mars

40%

-

14

April

38%

10°

-

16

Maj

37%

15°

-

19

Juni

40%

19°

-

17

Juli

48%

21°

-

15

Augusti

47%

20°

-

16

September

44%

17°

-

13

Oktober

40%

12°

-

12

November

36%

-

13

December

39%

-

12