Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

10

Februari

40%

-

10

Mars

41%

10°

-

12

April

41%

15°

-

14

Maj

40%

19°

-

17

Juni

44%

23°

-

16

Juli

52%

26°

-

12

Augusti

50%

24°

-

13

September

43%

21°

-

11

Oktober

40%

16°

-

11

November

36%

-

12

December

40%

-

9