Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-2°

-

14

Februari

44%

-2°

-

14

Mars

43%

-

15

April

42%

-

17

Maj

41%

-

18

Juni

45%

12°

-

17

Juli

54%

15°

-

14

Augusti

52%

14°

-

15

September

48%

11°

-

13

Oktober

45%

-

13

November

42%

-

14

December

44%

-1°

-

13