Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

10

Februari

39%

-

10

Mars

42%

13°

-

12

April

43%

17°

-

14

Maj

41%

21°

-

17

Juni

47%

25°

-

14

Juli

55%

28°

-

12

Augusti

53%

27°

-

13

September

47%

23°

-

11

Oktober

42%

18°

-

12

November

34%

11°

-

12

December

37%

-

10