Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

10

Februari

41%

-

10

Mars

42%

13°

-

12

April

44%

17°

-

13

Maj

45%

21°

-

14

Juni

49%

24°

-

12

Juli

58%

28°

-

9

Augusti

56%

27°

-

11

September

48%

23°

-

10

Oktober

45%

18°

-

11

November

37%

11°

-

12

December

40%

-

9