Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

10

Februari

46%

-

10

Mars

44%

11°

-

11

April

44%

14°

-

13

Maj

46%

18°

-

14

Juni

49%

22°

-

13

Juli

58%

25°

-

9

Augusti

57%

24°

-

10

September

48%

21°

-

9

Oktober

45%

16°

-

10

November

44%

10°

-

11

December

48%

-

9