Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

10

Februari

46%

-

10

Mars

43%

10°

-

12

April

43%

13°

-

13

Maj

45%

17°

-

14

Juni

48%

21°

-

12

Juli

57%

24°

-

8

Augusti

57%

24°

-

10

September

48%

20°

-

10

Oktober

47%

16°

-

11

November

44%

10°

-

11

December

48%

-

9