Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

44%

-

9

Mars

44%

-

10

April

44%

12°

-

14

Maj

45%

16°

-

15

Juni

48%

21°

-

12

Juli

58%

23°

-

10

Augusti

56%

23°

-

10

September

47%

19°

-

13

Oktober

44%

14°

-

13

November

41%

-

14

December

45%

-

10