Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

10

Februari

42%

-

10

Mars

42%

12°

-

11

April

44%

16°

-

13

Maj

44%

20°

-

15

Juni

48%

24°

-

13

Juli

57%

27°

-

9

Augusti

55%

26°

-

11

September

47%

23°

-

10

Oktober

44%

17°

-

11

November

37%

11°

-

11

December

41%

-

9