Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

10

Februari

40%

-

10

Mars

42%

13°

-

12

April

44%

17°

-

13

Maj

44%

21°

-

15

Juni

48%

25°

-

13

Juli

57%

28°

-

10

Augusti

55%

27°

-

12

September

48%

24°

-

10

Oktober

43%

18°

-

11

November

35%

11°

-

12

December

38%

-

9