Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

10

Februari

46%

-

10

Mars

44%

10°

-

11

April

44%

13°

-

13

Maj

46%

17°

-

14

Juni

49%

21°

-

12

Juli

58%

24°

-

8

Augusti

58%

23°

-

10

September

49%

20°

-

9

Oktober

46%

15°

-

10

November

45%

10°

-

11

December

49%

-

9