Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

43%

-

10

Mars

42%

10°

-

12

April

42%

13°

-

14

Maj

43%

17°

-

16

Juni

46%

21°

-

14

Juli

55%

24°

-

10

Augusti

53%

24°

-

12

September

45%

20°

-

10

Oktober

41%

15°

-

10

November

40%

-

11

December

45%

-

9