Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

10

Februari

44%

-

10

Mars

43%

10°

-

11

April

42%

13°

-

13

Maj

44%

17°

-

15

Juni

46%

21°

-

14

Juli

56%

24°

-

10

Augusti

55%

23°

-

11

September

46%

20°

-

10

Oktober

42%

15°

-

10

November

42%

-

11

December

46%

-

9