Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

11

Februari

40%

-

11

Mars

40%

-

13

April

39%

13°

-

15

Maj

38%

17°

-

18

Juni

42%

21°

-

16

Juli

50%

24°

-

14

Augusti

49%

23°

-

15

September

44%

20°

-

12

Oktober

40%

14°

-

12

November

36%

-

13

December

40%

-

11