Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

10

Februari

39%

-

10

Mars

42%

13°

-

12

April

43%

17°

-

14

Maj

43%

21°

-

16

Juni

48%

25°

-

14

Juli

56%

28°

-

10

Augusti

54%

27°

-

12

September

47%

24°

-

10

Oktober

42%

18°

-

11

November

34%

11°

-

12

December

37%

-

10