Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

10

Februari

39%

-

10

Mars

42%

13°

-

12

April

44%

17°

-

14

Maj

44%

21°

-

15

Juni

49%

26°

-

13

Juli

57%

28°

-

10

Augusti

56%

28°

-

12

September

48%

24°

-

10

Oktober

42%

18°

-

11

November

33%

11°

-

12

December

35%

-

10