Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

11

Februari

40%

-

11

Mars

41%

10°

-

13

April

40%

14°

-

15

Maj

39%

18°

-

18

Juni

43%

22°

-

16

Juli

51%

25°

-

13

Augusti

50%

24°

-

15

September

46%

21°

-

12

Oktober

41%

15°

-

12

November

35%

-

13

December

39%

-

11