Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

9

Februari

42%

-

9

Mars

42%

12°

-

11

April

42%

16°

-

13

Maj

42%

20°

-

16

Juni

46%

24°

-

15

Juli

55%

27°

-

10

Augusti

52%

26°

-

12

September

44%

22°

-

10

Oktober

41%

17°

-

10

November

38%

10°

-

11

December

42%

-

8