Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

37%

-

12

Mars

40%

11°

-

12

April

46%

15°

-

11

Maj

50%

20°

-

9

Juni

56%

24°

-

8

Juli

64%

27°

-

6

Augusti

64%

27°

-

7

September

59%

23°

-

8

Oktober

50%

18°

-

10

November

44%

13°

-

12

December

38%

-

13