Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

13

Februari

35%

-

12

Mars

41%

12°

-

13

April

43%

16°

-

13

Maj

52%

20°

-

12

Juni

56%

24°

-

12

Juli

65%

28°

-

8

Augusti

66%

27°

-

9

September

58%

23°

-

10

Oktober

46%

18°

-

12

November

32%

12°

-

14

December

30%

-

13