Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

11

Februari

39%

-

10

Mars

43%

13°

-

13

April

45%

17°

-

13

Maj

46%

21°

-

14

Juni

51%

25°

-

12

Juli

60%

28°

-

9

Augusti

58%

27°

-

11

September

51%

23°

-

10

Oktober

44%

18°

-

12

November

32%

11°

-

13

December

33%

-

11