Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

10

Februari

44%

-

10

Mars

42%

10°

-

11

April

45%

15°

-

11

Maj

46%

20°

-

14

Juni

49%

24°

-

13

Juli

57%

26°

-

11

Augusti

56%

25°

-

13

September

53%

22°

-

10

Oktober

46%

16°

-

9

November

35%

-

12

December

34%

-

10