Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

11

Februari

43%

-

11

Mars

42%

-

12

April

42%

12°

-

13

Maj

42%

17°

-

15

Juni

45%

21°

-

14

Juli

53%

24°

-

13

Augusti

53%

22°

-

14

September

51%

19°

-

11

Oktober

46%

14°

-

10

November

36%

-

12

December

36%

-

10