Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

11

Februari

38%

-

11

Mars

43%

12°

-

13

April

43%

16°

-

14

Maj

42%

20°

-

16

Juni

48%

24°

-

14

Juli

56%

27°

-

12

Augusti

55%

26°

-

13

September

50%

22°

-

10

Oktober

42%

17°

-

12

November

31%

10°

-

13

December

33%

-

11