Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

11

Februari

38%

-

11

Mars

43%

12°

-

13

April

43%

16°

-

14

Maj

42%

21°

-

16

Juni

48%

25°

-

14

Juli

56%

28°

-

12

Augusti

55%

26°

-

13

September

49%

23°

-

10

Oktober

42%

17°

-

12

November

32%

10°

-

13

December

34%

-

11