Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

14

Februari

44%

-

13

Mars

40%

-

15

April

38%

-

16

Maj

37%

11°

-

18

Juni

39%

15°

-

18

Juli

46%

18°

-

17

Augusti

46%

17°

-

18

September

48%

14°

-

13

Oktober

48%

10°

-

12

November

40%

-

14

December

41%

-

13