Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

11

Februari

40%

-

11

Mars

43%

11°

-

13

April

42%

14°

-

14

Maj

41%

19°

-

17

Juni

46%

23°

-

15

Juli

54%

26°

-

13

Augusti

53%

25°

-

14

September

49%

21°

-

11

Oktober

42%

16°

-

12

November

34%

-

13

December

36%

-

11