Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

11

Februari

37%

-

11

Mars

43%

12°

-

13

April

44%

16°

-

14

Maj

43%

20°

-

16

Juni

49%

25°

-

14

Juli

57%

27°

-

12

Augusti

55%

26°

-

13

September

50%

23°

-

10

Oktober

41%

17°

-

12

November

30%

10°

-

13

December

31%

-

11