Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

11

Februari

40%

-

11

Mars

43%

10°

-

12

April

43%

14°

-

13

Maj

43%

19°

-

16

Juni

47%

23°

-

14

Juli

55%

26°

-

12

Augusti

54%

25°

-

14

September

51%

21°

-

11

Oktober

43%

16°

-

11

November

33%

-

13

December

33%

-

11