Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

11

Februari

41%

-

11

Mars

43%

10°

-

13

April

42%

14°

-

15

Maj

39%

18°

-

18

Juni

45%

22°

-

16

Juli

52%

25°

-

14

Augusti

52%

24°

-

15

September

48%

20°

-

12

Oktober

43%

15°

-

12

November

36%

-

13

December

40%

-

11