Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

11

Februari

40%

-

10

Mars

43%

12°

-

12

April

46%

16°

-

12

Maj

46%

21°

-

14

Juni

50%

25°

-

13

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

57%

27°

-

12

September

52%

23°

-

10

Oktober

43%

17°

-

10

November

31%

10°

-

13

December

30%

-

11