Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

11

Februari

39%

-

11

Mars

43%

12°

-

12

April

43%

16°

-

14

Maj

42%

20°

-

16

Juni

47%

24°

-

14

Juli

55%

27°

-

12

Augusti

54%

26°

-

14

September

49%

23°

-

11

Oktober

42%

17°

-

12

November

33%

10°

-

13

December

36%

-

11