Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

12

Februari

40%

-

12

Mars

42%

-

13

April

41%

12°

-

15

Maj

39%

17°

-

18

Juni

43%

21°

-

16

Juli

50%

24°

-

14

Augusti

50%

22°

-

16

September

48%

19°

-

12

Oktober

43%

14°

-

12

November

35%

-

13

December

38%

-

12