Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

11

Februari

39%

-

10

Mars

43%

13°

-

12

April

45%

17°

-

13

Maj

45%

21°

-

14

Juni

50%

25°

-

12

Juli

59%

28°

-

9

Augusti

57%

27°

-

11

September

50%

24°

-

10

Oktober

44%

18°

-

11

November

33%

12°

-

12

December

35%

-

10