Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

11

Februari

42%

-

10

Mars

42%

10°

-

12

April

44%

14°

-

13

Maj

44%

19°

-

15

Juni

47%

23°

-

14

Juli

55%

26°

-

12

Augusti

54%

25°

-

14

September

52%

21°

-

10

Oktober

44%

16°

-

10

November

34%

-

13

December

33%

-

10