Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

9

Februari

44%

-

9

Mars

43%

13°

-

10

April

48%

17°

-

10

Maj

49%

22°

-

13

Juni

52%

26°

-

11

Juli

60%

28°

-

9

Augusti

59%

27°

-

11

September

55%

24°

-

9

Oktober

46%

18°

-

8

November

34%

10°

-

11

December

32%

-

9