Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

11

Februari

40%

-

10

Mars

45%

13°

-

12

April

48%

18°

-

12

Maj

50%

22°

-

13

Juni

54%

26°

-

11

Juli

62%

29°

-

8

Augusti

60%

28°

-

11

September

55%

24°

-

9

Oktober

44%

18°

-

10

November

30%

10°

-

13

December

27%

-

11