Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

11

Februari

39%

-

11

Mars

43%

12°

-

12

April

43%

16°

-

14

Maj

41%

20°

-

17

Juni

47%

24°

-

15

Juli

54%

27°

-

12

Augusti

53%

26°

-

14

September

48%

23°

-

11

Oktober

42%

17°

-

12

November

34%

10°

-

13

December

37%

-

10