Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

11

Februari

41%

-

10

Mars

43%

11°

-

11

April

45%

15°

-

12

Maj

46%

20°

-

15

Juni

49%

24°

-

13

Juli

57%

27°

-

11

Augusti

56%

26°

-

13

September

52%

22°

-

10

Oktober

44%

16°

-

10

November

32%

-

13

December

32%

-

10