Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

10

Februari

44%

-

10

Mars

43%

11°

-

11

April

46%

15°

-

11

Maj

47%

20°

-

14

Juni

50%

24°

-

12

Juli

58%

27°

-

10

Augusti

57%

26°

-

12

September

54%

22°

-

9

Oktober

45%

17°

-

9

November

34%

-

12

December

33%

-

10